Jeneratör Yakıt Tankları

13.08.2021
65

Jeneratör Yakıt Tankları

Jeneratör Yakıt Tankı İle Yazımız generatorsource sitesinden türkçeleştirme ile yazılmıştır. Türkçeleştirme sırasında hatalı düzeltmelerden ötürü özür dileriz.

Jeneratörler, yerel elektrik dağıtım şirketinden gelen güç kaynağı kesintileri sırasında yardımcı elektrik enerjisi sağlar. 
Bu, yakıtın yanmasını başlatmak için giriş mekanik enerjisi kullanılarak ve salınan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle yapılır. 
Bir jeneratörün nasıl elektrik ürettiği hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu makaleyi okuyun 

Elektrik kesintileri sırasında jeneratöre yakıt yoksa jeneratörün kullanım amacı ortadan kalkar. 
Bu nedenle, böyle bir olasılığın ortaya çıkmaması için yakıtın depolanması esastır. 
Yakıt, özel olarak tasarlanmış yakıt tanklarında depolanır. 
Uygun jeneratör yakıt deposunu seçerken ve kurarken çeşitli faktörlerin dikkate alınması gerekir.
Yakıt Tankı Kapasitesinin Belirlenmesi
Yakıt deponuzun kapasitesini belirleyeceğinden, öncelikle ne kadar yakıt depolamanız gerektiğini belirlemeniz gerekecektir. 
Önce aşağıdaki üç parametreyi tahmin ederek minimum depolama kapasitesini hesaplayın.

(1) Acil Stok: Sarf malzemelerindeki gecikmelere veya aşırı tüketim gereksinimlerine izin vermek için ne kadar yakıt gerekir?

(2) Tedarik için Teslim Süresi: Satıcıdan jeneratör sahasına yakıt satın almak için gereken teslim süresi nedir?

(3) Teslim Süresi Stoku: Teslim süresi boyunca jeneratörünüzü çalıştırmak için ne kadar yakıt gerekir?
Yukarıdaki üç parametreye dayalı olarak, minimum depolama gereksinimi şu şekilde belirlenir: –

Minimum depolama kapasitesi = Acil Durum Stoku + Teslim Süresi Stoku
Hangi seviyede yakıt depolama kapasitesi sizin için en uygunudur?
Seyrek veya kısa süreli elektrik kesintilerinde yakıt ihtiyacınız için daha küçük bir depolama tankı yeterli olacaktır. 
Ancak, deponuzu yeniden doldurmak için daha küçük partiler halinde daha sık yakıt satın almanız gerekecektir. 
Depolama tankınızı kurarken düşük başlangıç ​​yatırımları (sermaye maliyetleri) ve düşük bakım maliyetleriniz olsa da, birim yakıt teslimat maliyeti daha yüksek olacaktır. 
Jeneratör büyük ticari kuruluşları desteklemek için kullanıldığında veya elektrik kesintilerinin sık olduğu ve uzun süre devam ettiği durumlarda büyük depolama tankları gerekir. 
Bu durumda yakıtı daha seyrek ve daha büyük partiler halinde satın alabilirsiniz. 
Ancak, depolama tankınızı kurarken daha yüksek başlangıç ​​harcamalarına (sermaye maliyetleri) maruz kalacaksınız. 
Bakım maliyetleri de uzun vadede yüksek olacaktır. 
Öte yandan, tek seferde teslim edilmek üzere büyük miktarlarda yakıt sipariş edebileceğiniz için birim başına yakıt dağıtım maliyeti azalır. 
Ancak, daha büyük miktarda yakıt depolamanın tehlikelerinden kaynaklanan gizli maliyetleri de hesaba katmanız gerekecektir.
Depolama kapasitesini kesinleştirmeden önce, satıcıyla yakıt tedariki sözleşmesinin sonuçlandırılması esastır. 
Satıcının gerekli miktarı gerekli sıklıkta tedarik etme kapasitesi değerlendirilmeli ve sözleşmeye temerrüt cezaları dahil edilmelidir.
Yakıt Tankı Çeşitleri
Jeneratör yakıt tankları genellikle üç tiptedir –

(1) Alt temel tanklar

(2) Yeraltı depolama tankları

(3) Yer üstü depolama tankları
Alt Taban Tankları
1.000 galondan daha az yakıt depolamanız gerekiyorsa, alt temel tanklara ihtiyacınız olacaktır. 
Adından da anlaşılacağı gibi, alt temel tankları, zeminin üstüne ancak jeneratör setinin tabanının altına sığacak şekilde tasarlanmıştır.
Alt taban tankları kesit olarak dikdörtgen ve çift cidarlı tanklardır. 
Bu, sızıntı durumunda yakıtın dökülmesini önlemeye yardımcı olur. 
Her iki tank da ağır ölçülü kaynaklı çelik kullanılarak yapılmalıdır. 
Ana tanka birkaç boru ve bağlantı parçası bağlanmıştır, önemlileri yakıt besleme ve dönüşü, havalandırma, acil durum basınç tahliye valfi ve yüksek ve düşük seviye yakıt alarmlarıdır. 
Tank dolum sistemi, dolum sırasında dökülme olmayacak ve tank %95 dolduğunda giriş valfi otomatik olarak kapanacak şekilde tasarlanmalıdır. 
Kurulumdan sonra birincil tank 5 psig’de test edilir ve ikincil tank 3 psig’de test edilir.
Yeraltı Depolama Tankları
1.000 galondan fazla yakıt depolamanız gerekiyorsa, yer altı depolama tanklarını veya yer üstü depolama tanklarını tercih edebilirsiniz. 
Yeraltı depolama tanklarının kurulumu daha maliyetlidir ancak çevreden korundukları için daha uzun ömürlüdürler. 
Yeraltı depolama tankları, fiberglas takviyeli plastikten yapılabilir. 
Bu tür tanklar genellikle yapısal dayanıklılık sağlayacak şekilde nervürlüdür. 
Alternatif olarak, yeraltı depolama tankları çelikten üretilebilir, ancak yeraltı suyundan kaynaklanan korozyona karşı uygun katodik koruma ile. 
Benzer şekilde, yeraltı depolama tankından jeneratöre giden borular, cam elyafı ile güçlendirilmiş plastik veya katodik korumalı çelikten olabilir.
Yeraltı depolama tank sistemlerindeki sızıntılar ve dökülmeler maliyetli olabilir ve düzeltilmesi zor olabilir. 
Bu tür sistemler, taşma ve dökülmeyi önleyici ekipman ve prosedürlerle donatılmalıdır. 
En kötü senaryoda, yeraltı depolama tanklarının montajı, yakıt sızıntılarının veya sızıntılarının sınırlı bir alanda tutulacağı şekilde yapılmalıdır. 
Bu nedenle, yeraltı alanı beton zemin ve duvarlarla çevrilidir. 
Bu alana yer altı depolama tankları yerleştirildikten sonra dış bölge kum ve çakıl ile doldurulur.
Yerüstü Depolama Tankları
Adından da anlaşılacağı gibi, bu tanklar yerin üzerine kuruludur. 
Bunlar, inşaatta yeraltı depolama tanklarına benzer olsa da, iki tür yakıt depolama tankının kurulum prosedürlerinde çok fazla fark vardır. 
Bunun nedeni, tehlikeleri en aza indirmek için dikkate alınması gereken farklı faktörlerdir. 
Yer üstü depolama tankları, yangının civardaki diğer tesislere yayılma riskiyle birlikte yangın tehlikesi oluşturur. 
Bu nedenle bu tanklar, diğer tesislerden minimum belirli bir mesafeye kurulmalıdır. 
Dökülmeleri ve sızıntıları kontrol altına almak için yer üstü depolama tanklarının etrafına setler inşa edilmelidir. 
Bentlerin çevrelediği serbest hacim, genellikle tank hacminin %110’u olmalıdır. 
Yer üstü depolama tanklarının da uygun koruyucu yapılarla hava koşullarından korunması gerekir.
 
Onaylar ve Kodlar 
Jeneratör yakıt depoları ve beraberindeki boru sistemleri, kurulumdan önce ön onaya ihtiyaç duyar. 
Bu sadece endüstriyel işletmeler için değil, evsel veya ticari amaçlı kullanılan yakıt tankları için de bir gerekliliktir. 
Yalnızca çok küçük kapasiteli tanklar onaylardan muaf tutulabilir. 
Eyalet İtfaiye Mareşalliğine bir teklif sunmanız gerekmektedir. 
Teçhiz edilmesi gereken detaylar arasında imalat çizimleri, ayrıca satın alınan tüm bileşenler için ürün veri sayfaları, önerilen kontroller ve kablo şeması, önerilen boru düzeni ve üreticilerin kurulum talimatları yer alır.
Jeneratör yakıt tanklarının imalatı ve montajı sırasında çeşitli kodlara uyulması gerekmektedir. 
ABD’deki birincil kod, Ulusal Yangından Korunma Birliği Kodları ve Standartları’dır (NFPA). 
Jeneratör yakıt tankları için NFPA’nın ilgili bölümleri NFPA30 ve NFPA37’dir. 
Federal Düzenlemeler Yasası Başlık 40 Bölüm 112, jeneratör yakıt tanklarından kaynaklanan dökülmelerin önlenmesi ile ilgilidir.
Ziyaretçi Yorumları (1)