Aktes Kazan Genel Tanıtım

29.06.2020
522

Aktes Kazan

Aktes Kazan firmasının genel ürün tanıtımını ve Ürünlerde kullanılan aksesuarlar ile alakalı bilgilere sahip olacağınız bir yazımız.

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Buhar Kazanı

 • Ürün geniş yerleşim yerlerini ısıtabilme kapasitesine sahiptir.
 • Tekstil, boya, süt vb. gibi tesislerde kullanılabilen ürün her türden tesisin buhar ihtiyacını karşılar niteliktedir.
 • Üründe Çift külhanlı imal; brülör, vana, pompa sistemleri paket özelliği gibi özellikler mevcuttur.
 • Kullanıcı isteğine bağlı olarak imalat kontrolü sağlanabilmektedir.
 • Ürün Skoç tipi dizayna ve yüksek verimliği sahiptir.

Kızgın Yağ Kazanı

 • Bu ürün yüksek ısıya ihtiyaç duyan yerlerde ısı ihtiyacını karşılar niteliktedir.
 • Ürünle 350C ye kadar sıcaklık sağlamak mümkündür.
 • Boya, tekstil, gıda, yağ ve kâğıt gibi endüstrilerde kullanılabilmektedir.
 • Yüksek bir verimliliğe sahiptir.
 • Boru sarımındaki tasarımı ile yüksek ısı ve verimlilik sağlamaktadır.
 • Ürün korozyon ve kireçlemeye karşı dirençlidir.
 • Minimize edilmiş termal gerilimlerden oluşmaktadır.

Pelet Kazanı

 • Pelet yakıtları çevre dostudur.
 • Pelet yakıtları, sıkıştırılmış talaş, zirai ürünler, ağaç kabukları, odun yongaları, ceviz, badem, fındık kabukları gibi maddelerden yapılan yakıtlardır.
 • Bu yakıtların yüksek ısıtma özelliği vardır.
 • Pelet kazanı şık tasarımlara sahiptir.
 • Kazanın üzerinde ısıya dayanıklı termal bir cam bulunmaktadır.
 • Termal cam üstün güvenlik sağlamaktadır.
 • Ürünün sahip olduğu hava fanı yüksek miktarda ısı oluşturmakla birlikte sızıntı gibi risklerin önüne geçmektedir.
 • Geniş bir yakıt haznesi vardır.
 • Ürünün paslanmaz çelikten yanma portali, ateşleme sistemi vardır. Kolay temizleme özelliğine sahiptir.

Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi

 • Farklı güç seçenekleri olan bir sistemdir.
 • Özel bir tasarıma sahiptir.
 • Ürün fındık kömür olarak bilinen kömür çeşidi ile çalışma özelliğine sahiptir.
 • Pota olmayan stokeri sayesinde helezon erimesi ya da kaplin kırılması gibi sorunların önüne geçmektedir.
 • Fan devri ve hız ayarlama özelliğine sahiptir.
 • Isı transferleri verimli düzeyde yapılmaktadır.
 • Belgeli bir üründür.

Denge Kabı Sensörü

 • Bu sensörlü sıcaklığın ana kazana aktarılma işlemi esasında kullanılan bir sensörlüdür.
 • Tesisatlarda belirli işleri yerine getirmek için kullanılan akışkan sıvı tesisata dönene kadar belirli ısı kayıplarına uğrar ve bu durum sistemin etkilenmesine neden olmaktadır.
 • Bu ısı kaybı nedeni ile kazanda gerilmeler başlamaktadır ve kazanın ömrü azalmaktadır.
 • Denge kabının en önemli görevi tesisattan gelen soğuk su ile kazan içinde bulunan sıcak suyun dengelenmesini sağlamaktır.
 • Bu sayede ısıların dengelenme düzeyi istenilen düzeye ulaşmış olmaktadır. Denge sensörlünün üzerine bağlanılan sensörlü ile sıcaklık kontrol edilmektedir.

Kaskad Modülü

 • Kaskad adı verilen sistemlerde her bir kazan üzerinde bulunması gereken bir modül türüdür.
 • Kaskad sistemi sitelerde ve çok katlı evlerde bulunan merkezi bir ısıtma modelidir.
 • Bu sistem tek döşemeli kazan sistemine alternatif olarak çıkan bir sistemdir.
 • Yoğuşmalı kombi, kontrol modül aracılığı ile birbirine bağlanarak çalışmaktadır.
 • Diğer sistemlere göre daha ekonomik olması ise sıklıkla tercih edilmektedir.

Dış Hava Sensörü

 • Bu ürün dış hava durumlarına göre kazanın çalıştırılması için kullanılan ve gerekli olan bir üründür.
 • Her sistem için gerekli olan bir ürün türüdür. 
 • Dış hava sensörü kombiye dışarıda mevcut olan havanın sıcaklığını bildiren bir cihaz olarak görev almaktadır.
 • Kombi içine ana kart içinde yüklenen programlar sayesinde görevini yerine getirmektedir.
 • Ayrıca bu sistemin modülasyonlu olarak çalışanları da mevcuttur.

LEO Sirkülasyon Pompası

 • Bu ürün kazan ile denge kabı arasındaki su sirkülasyonunun sağlanması için kullanılan bir üründür.
 • Bu ürün her kazanda kullanılması gerekli bir üründür. 
 • Sirkülasyon pompasının ana işlevi ısıtma sistemlerinde kazanda ısınan suyun belirli yöntemler ile ısı yayıcılara iletilmesini sağlamaktır.
 • Pompa çalışırken emme borusunda oluşan basınç azalmaktadır ve basma borusunda bulunan basınç ise artmaktadır.
 • Sirkülasyon pompası iç yapılarına göre iki çeşide ayrılmaktadır.
 • Birincisi kuru rotorlu pompalar ikincisi ise ıslak rotorlu pompalar olarak bilinmektedir.

Daldırma Tipi Boyler Sensörü

 • Daldırma tipi boyler sensörü boyler sıcaklığının ana kazana aktarılması için kullanılan bir üründür. 
 • Tesisatlarda mevcut olarak kullanılan bu sensörler daldırma tipi olarak isimlendirilmektedir.
 • Sensörün akışkana doğrudan temas etmesini önlemek amacı ile kovan ile kullanılmaktadır.
 • Dış hava sıcaklıklarına ölçen bir sensör olacak ise dış hava şartlarına uyum sağlayacak nitelikte olmalıdır.
 • Mekanizmanın kusursuz bir şekilde işlevlerini yerine getirmek için bu sensörlere ihtiyacı vardır.
 • Sensörler sayesinde sistemin durumuna göre bir tepki geliştirilmektedir.

Modülasyonlu Oda Termostatı

 • Modülasyonlu oda termostatı odanın sıcaklığına göre kazanların çalışması için kullanılan ve gerekli olan bir üründür.
 • Modülasyonlu oto termostatları, oda sıcaklığının bilgisini termostata iletmektedir ve kombinin ne zaman çalışıp ne zaman çalışmayacağı hakkında kombiyi bilgilendirmektedir.
 • Bu sayede kombi oda sıcaklığını bildiği için ona uygun bir çalışma yapmaktadır.
 • Modülasyonlu oda termostatı sayesinde kombi sıcaklığı bildiği için tasarruf edebilme özelliğine sahiptir.

Kelepçe Tipi Sensör

 • Kelepçe tipi sensör, sıcaklık suyu sensörü olarak kullanılmaktadır.
 • Motor soğutma Suyu Sıcaklık (ECT) sensörü daima motorun bulunduğu sıcaklığı izleyen bir sensördür.
 • Aynı zamanda motor bloklarınında soğutma sıvısı sıcaklığını ölçmek için de kullanılmaktadır.
 • Motor soğutma suyu sıcaklık sensörü, sıcaklık değişimlerini algılamaktadır ve normal sıcaklıkta çalışmasını Motor Kontrol ünitesini bildirmektedir.
 • Tüm motor sisteminin doğru ve sıkıntısız çalışabilmesi için Motor soğutma suyu sıcaklık sensörü son derece önemlidir.
 • Yaşanılacak en ufak bir ayar sorunu veya bir aksaklık bütün motor çalışma prensibini doğrudan etkilemektedir.
 • Oldukça önemli olan motor soğutma suyu sıcaklık sensörü (ECT) sistemde ana sensörler kategorisinde bulunmaktadır.

Üç Yollu Vana Modülü

 • Bu ürün üç yollu vana modülü ihtiyacı olan sistemler için gerekli bir üründür.
 • Üç yollu vanalar yönlendirme ve karıştırma vanası olarak kullanılmaktadır.
 • Tesisat sisteminde bulunan suyun sıcaklığını ayarlamaktadır.
 • Üç yollu vanalar hem sıcak suyu hazırlama hem de ısıtma amacı ile kullanılmaktadır.
 • Bu vanalar motorlu, manuel veya kumandalı olarak üretilebilmektedir.
 • Üç yollu vana modülü sistem için küçük bir parça gibi görünse de çok büyük önem teşkil etmektedir.

Aktes Stoker

 • Bu ürün, otomatik yükleme yapma özelliğine sahiptir.
 • Ayrıca aktes stoker katı yakıtlı olan kazanlarda da çalışma özelliği taşmaktadır.
 • Otomatik olarak çalışan bu sistemin amacı kömürün yanması gereken hava ihtiyacını radyal fan ile sağlamaktır.
 • Radyal fan sayesinde verimli çalışmanın yanı sıra sessiz bir üretim oluşur.
 • Kontrol kumandası sayesinde ihtiyaca göre kömür sevkiyatı yapılmaktadır.
 • Buna bağlı olarak da ciddi derece kömür tasarrufu sağlanmaktadır.
 • Bu yöntemler sayesinde insanlardan kaynaklı olan hatalar en aza indirilmektedir. 
 • Ayrıca maliyetli olması da büyük bir avantajdır. Çevre dostu bir üründür.

Aktes Denge Kabı

 • Tesisatlar da kullanılan akışkan sıvı, tesisattan kazana geri dönene kadar ısı kaybına uğramaktadır.
 • Ortaya çıkan bu ısı farkının olması ise kazanda gerilmelere neden olmaktadır ve kazanın ömründe belirli bir azalma meydana gelmektedir.
 • Denge kabının asıl görevi kazandan gelen sıcak su ile tesisattan gelen soğuk suyun karışmasını sağlayarak dengede tutmaktır.
 • Böylece ısı dengelenmiş olur. Denge kabının görevi her ne kadar az gibi görülse de sistemin işleyişi için büyük önem teşkil etmektedir.

Kumanda Paneli

 • 6A kumanda sigortası paneli
 • 100C Emniyet limit termostatı
 • 30- 120C Kazan sıcaklık göstergesi
 • Ana Kumanda Anahtarı
 • Kumanda paneli enerji lambası ve pompa çalışıyor lambası
 • Limit termostat arıza lambası
 • İkinci kademe termostatı
 • Eko panel özelliklerini taşımaktadır.

Aktes Açık Genleşme Tankı

 • Açık genleşme tankı ısıtma tesisatında basıncın atmosfer basıncının üstüne çıkmasına engel olan sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Genleşen su hacmini toplamak için sistemin üzerine genleşme deposu yerleştirilmektedir.
 • Genleşen su belirli sistemler sayesinde de genleşme deposunda toplanmaktadır. 
 • Genleşme tankı sayesinde sistem kusursuz şekilde işlemektedir ve görevlerini yerine getirmektedir.

Aktemix Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan

 • Pratik kullanımlı eşanjör bakımı
 • Pantentli ve yerli üretim özellikli, aynı zamanda da paslanmaz çelikten eşanjör
 • Sıcaklık durumlarına göre ısı ayarlayabilme özelliği
 • Su giriş dönüş sıcaklıklarını ayarlayabilme özelliği
 • Sessiz çalışma sağlayan sistemi
 • Düşük baca gazı sıcaklık özelliği
 • Farklı ısı gruplarını kumanda edebilme özelliği
 • Fan ile yüksek yanma verimi sağlayan modülasyon
 • Yüksek ısı ihtiyaçlarını karşılayabilme
 • Premix sistem özelliği ile yüksek verim sağlama
 • Çevre dostu özellik
 • Doğalgaz ve LPG ile uyumlu çalışabilme özelliği
 • Kazan ve sisteme özel donma koruması özelliği
 • TS ve En 15420’ye uygun CE belgesine sahip olma
 • 6 Barlık işletme basıncı sağlama
 • Düşük ses seviyesi ve düşük baca sıcaklığı
 • Gazmer onayı özelliklerinin tümünü üzerinde bulundurmaktadır.

Aktemix Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan

 • Pratik kullanımlı eşanjör bakımı
 • Pantentli ve yerli üretim özellikli, aynı zamanda da paslanmaz çelikten eşanjör
 • Sıcaklık durumlarına göre kalorifer sıcaklığı ayarlayabilme özelliği
 • Su giriş dönüş sıcaklıklarını ayarlayarak verim sağlama imkânı
 • Düşük emisyon değerleri
 • Sessiz çalışma özelliği
 • Düşük baca gazı sıcaklık değerleri ayarlayabilme özelliği
 • Birden fazla ısı grubunu kumanda edebilme özelliği
 • Tamamı paslanmaz çelikten özel dizaynlı eşanjör sayesinde uzun ömürlü kullanım
 • Premix sistem özelliği ile yüksek verim sağlama
 • Çevre dostu özellik
 • Haftalık zaman programına göre çalışma özelliği
 • Dış hava sensörü ile yüksek verim oluşturma
 • Doğalgaz ve LPG ile uyumlu çalışabilme özelliği
 • Kazan ve sisteme özel donma koruması özelliği
 • TS ve En 15420’ye uygun CE belgesine sahip olma
 • 6 Barlık işletme basıncı sağlama
 • Düşük ses seviyesi ve düşük baca sıcaklığı

Yoğuşmalı Gaz Yakıtlı Kendinden Brülörsüz

 • Yoğuşmalı özelliği ve teknolojisi ile yüksek verim sağlama
 • Çevreye duyarlı sistemi ve az enerji ile çalışma özelliği
 • Üstün emisyon değerleri ve düşük baca gazı özelliği
 • İki kademeli brülör kullanımı ile uyumlu olma özelliği
 • Üç geçişli özellik
 • Paslanmaz çelik yoğuşma bölümleri Kaskad sistemi sayesinde yüksek kapasite elde edebilme özelliği Düşük ses ile çalışma özelliği
 • Gazmer Onayı

Geçişli Yarım Silindirlik Tip Katı Yakıtlı Çelik Kazan

 • Yüksek verim sağlama
 • Katı yakıta uyumlu çalışma özelliği
 • Kendinden fanı
 • 3 geçişli özellikte yanma sistemi ile yüksek yanma verimi sağlama
 • Uzun kullanımlı dayanıklı ürün özelliği
 • Sıvı ve gaz yakıtlı sisteme kolaylıkla dönüşebilme özelliği
 • Opsiyonel stoker ile çalışma özelliği
 • Az su hacimi ve yüksek ısı özelliği
 • Estetik dizayn ve az yer kaplayan görünüm

Geçişli Silindirlik Tip Katı Yakıtlı Çelik Kazan (AKS Serisi)

 • Yüksek verim özelliği
 • Katı yakıta uygun çalışabilme özelliği
 • 3 geçişli yanma sistemi ile yüksek yanma sağlama
 • Standart ve eko paneller ile tasarruf sağlama imkânı
 • Uzun ömürlü kullanım
 • Fan ile çalışma özelliği
 • Az yer kaplayan estetik bir görünüme sahip olma
 • Gaz yakıtlı sisteme dönüşebilme özelliği

Geçişli Silindirlik Tip Katı Yakıtlı Çelik Kazan (Fiks Serisi)

 • Yüksek verim sağlama ve katı yakıta uygun çalışma özellikleri
 • Kendinden fan ile çalışabilme özelliği
 • 3 geçişli yanma sistemi özelliği ile yüksek yanma verimi sağlama
 • Tasarruflu çalışma sistemi
 • Uzun kullanımlı ömür
 • Opsiyonel stoker ile çalışma özelliği
 • Az su ve yüksek ısı ile çalışma sistemi
 • Estetik görünüm ve az yer kaplayan özellik

Geçişli Silindirlik Tip Sıvı ve Gaz Yakıtlı Çelik Kazan (SSA Serisi)

 • Gaz yakıtlı yüksek verimli çalışma özelliği
 • Sıvı ve gaz yakıta uygun sistemi
 • Brülör uyumlu çalışabilme özelliği
 • Tasarruflu çalışma özelliği
 • Uzun ömürlü kullanım özelliği

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.